|S|6|K| architekti: je architektonické štúdio so sídlom v historickej budove Cvernovky v Bratislave. Intenzívne a s presvedčením tvoríme súčasnú architektúru v spolupráci s našimi klientami. Občas pracujeme aj na experimentálnych návrhoch stavieb, dizajnovaní mobiliáru či na tvorbe umeleckých diel. Ponúkame komplexný servis pre všetky stupne dokumentácie vrátane samotnej realizácie stavby s našimi partnermi.

|S| Ing. arch. Štefan Starinský AA- autorizovaný architekt
|6| Ing. arch. Zuzana Šestinová
|K| Ing. arch. Jana Kačurová
|S|6|K| architects: is an architectural studio located in historical building of Cvernovka (yarn factory) in Bratislava. Intensively with convincion we do contemporary architecture in colaboration with our clients. Sometimes we work at experimental proposals of structures, designing furniture or art works. We offer comprehensive service for all grades of documentation including implementation phase of building with our trusted partners.

|S| Ing. arch. Štefan Starinský AA- certified architect
|6| Ing. arch. Zuzana Šestinová
|K| Ing. arch. Jana Kačurová